ด้วยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปภัมถ์ ฝากประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงานนานาชาติ Internship Program 2017 ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปภัมถ์ จังหวัดเชียงราย
โดยมีการเปิดรับสมัครนักศึกษานานาชาติเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 5 เมษายน 2560 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่
1. การทำหนังสั้น เกี่ยวกับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ
2. ศึกษาด้านการตลาด เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ที่ดอยตุง
โดยดูรายละเอียดได้ที่

http://www.maefahluang.org/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=76&id=480&Itemid=130&lang=th

สนร.ออสเตรเลีย

19/03/17