ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ “สาขาเศรษฐศาสตร์” และ “สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง” ให้แก่นักเรียนไทยในต่างประเทศที่กำลังศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก

โดยสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://www.econ.tu.ac.th/?menu=146&lang=th