ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภททุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ประจำปี 2560

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภททุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ประจำปี 2560 เพื่อศึกษาระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป ณ The London School of Economics and Political Science (LSE) ประเทศอังกฤษ รายละเอียดตาม Link ที่แนบ หากท่านใดสนใจกรุณาโปรดติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค่ะ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม/RecruitmentIternshipScholarship/Scholarship/Pages/Page-Table-of-Scholarship-Announcement_18Dec2014.aspx

สนร.ออสเตรเลีย 27/01/17