กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

 

%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%9a-50-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88