แจ้งข่าวเตือนภัยแผ่นดินไหวบนเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ และสถานะความปลอดภัยของ นทร.

เรียน นักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์  และผู้ปกครองทุกท่าน

นิวซีแลนด์ แผ่นดินไหว 7.9 ประกาศเตือนสึนามิ

เนื่องจาก เกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดรุนแรงถึง 7.4 บนเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ ตรงบริเวณห่างจากเมืองไครสต์เชิร์ช ราว 95 กิโลเมตร เมื่อเวลาหลังเที่ยงคืนเพียงแค่ 2 นาที ตามเวลาท้องถิ่น (ตรงกับ18.02 น.เวลาเมืองไทย) อ้างอิงจาก : บีบีซีนิวส์/เอเอฟพี – สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐฯ (USGS)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย ได้ติดตามความปลอดภัยของ นักเรียนทุนในความดูแลอย่างต่อเนื่องจากเมื่อคืนวาน จนถึงเช้าวันที่ 14 พ.ย.59 ซึ่งนทร.ทุกท่านได้แจ้งกลับมาว่า อยู่ในความปลอดภัยทุกคน

สนร.ฯ จึงขอรายงานสถานการณ์ของนทร.ที่ศึกษา ณ นิวซีแลนด์ ณ ตอนนี้ (14/11/16 : 2.30pm เวลาท้องถิ่นนิวซีแลนด์ 06.30 am.ตามเวลาเมืองไทย)

ในเมือง Auckland มี นทร.อยู่ในความดูแลทั้งหมด 12 ราย

นทร.9 ราย ที่ขณะนี้อยู่ที่เมือง Auckland แจ้งรายงานตัวกับทางสนร.ฯ ว่าทุกคนปลอดภัยดี นทร.ส่วนใหญ่อยู่บ้านชั้นเดียวจึงได้รับการสั่นสะเทือนไม่ค่อยมาก เมื่อเทียบกับนทร.บางรายได้อาศัยอยู่หอพักนักเรียนชั้นสูง

รายงานว่าได้รับผลกระทบจากแรงสั่นเทือนพอสมควรแต่ไม่รุนแรง และเบื้องต้นนทร.คนได้รับการแจ้งเตือนจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน และติดตามข่าวสารจากวิทยุ อย่างตลอดเวลา

และ 3 ราย ขณะนี้กลับประเทศไทยชั่วคราวเพื่อเยี่ยมครอบครัว

ในเมือง Wellington มี นทร.อยู่ 3 ราย

โดยนทร.ทั้ง 3 รายอาศัยอยู่ ณ เมืองPalmerston North ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง Wellington ประมาณ 180 กม. สนร.ได้รับการติดต่อจาก นทร.2 รายว่าทุกคนปลอดภัย และไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่

ในเมือง Dunedin มีนทร. อยู่ 4 ราย

2 ราย เป็นนทร.ปริญญาเอก ได้รับการติดต่อกลับมาว่าปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบอะไร ส่วนอีก 2 รายเป็น นทร.ODOS ซึ่งขณะนี้กลับไทยชั่วคราวเพื่อเยี่ยมครอบครัว

ในเมือง Christchurch มี นทร.1 ราย

ขณะนี้อยู่ในระหว่างกลับประเทศไทยชุ่วคราวเพื่อเยี่ยมครอบครัว

ทั้งนี้สนร.ขอให้นทร.ทุกท่านในประเทศนิวซีแลนด์ ดูแลตัวเองและหากมีเหตุด่วนสามารถติดต่อ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวลลิงตัน ,สถานกงศุล  และ สนร.ออสเตรเลีย ตามช่องทางติดต่อด้านล่างนี้

ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน

ตั้งอยู่ที่
110 Molesworth Street ,Thorndon Wellington
Postal Address: PO. Box 12-247,Thorndon
Wellington 6144

โทร. (64 4) 496-2900
โทรสาร (64-4) 476-8610(Chancery) , (64 4) 476 3677 (Consular)

เว๊บไซต์: http://www.thaiembassy.org/wellington

E-mail :

consular@thaiembassynz.org.nz

visa@thaiembassynz.org.nz

legalization@thaiembassynz.org.nz

thailand@thaiembassynz.org.nz  (trade)

เวลาทำการ :9.00 น.-12.30 น.; 14.00 น. – 17.00 น. จันทร์-ศุกร์
ฝ่ายกงสุล : 9.00 น.-12.30 น. จันทร์-ศุกร์

ฮ๊อตไลน์คนไทย  ๐๒๑ ๘๙๖ ๒๙๒

Royal Thai Consulate-General, Auckland
Level 5 Lowndes House, 18 Shortland Street, Auckland 1010 PO Box 7311, Auckland 1141

City: Auckland
Phone: (09) 373 3166
Fax: (09) 373 3423
Email: whale@lowndeslaw.com | enquiries@thaiconsulateauckland.org.nz
Office Hours: 9:00 AM – 12:00 PM, 2:00 PM – 4:00 PM, Mon-Fri

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย

Office of Educational Affairs. Royal Thai Embassy
74-76 Hopetoun Circuit
Yarralumla, Canberra
ACT 2600
Australia
Tel: +61 (02) 6281-1371

Hotline: +61(04)51119709
Website: http://www.ocsc.org.au

Email: oea@ocsc.org.au

ทั้งนี้ สนร.ฯ จะติดตามข่าวและแจ้งผลความปลอดภัยของนทร.อย่างเป็นระยะ

ข้อมูลที่ควรทราบ สำหรับ นทร.ที่อยู่ ณ ประเทศนิวซีแลนด์

Earthquake!

New Zealand lies on the boundary of the Pacific and Australian tectonic plates. Most earthquakes occur at faults, which are breaks extending deep within the earth, caused by movements of these plates. There are thousands of earthquakes in New Zealand every year, but most of them are not felt because they are either small, or very deep within the earth. Each year there are about 150 – 200 quakes that are big enough to be felt. A large, damaging earthquake could occur at any time, and can be followed by aftershocks that continue for days or weeks.

Most earthquake-related injuries and deaths result from falling debris, flying glass and collapsing structures such as buildings and bridges. Earthquakes can also trigger landslides, avalanches, flash floods, fires and tsunami.

 

BEFORE AN EARTHQUAKE

Getting ready before an earthquake strikes will help reduce damage to your home and business and help you survive.

 • Develop a Household Emergency Plan. Assemble and maintain your emergency survival Items for your home and workplace, as well as a portable getaway kit.
 • Practice Drop, Cover and Hold.

Drop, cover and hold during an earthquake

 • Identify safe places within your home, school or workplace. See the right-hand panel for more information about safe places.
 • Check your household insurance policy for cover and amount.
 • Seek qualified advice to make sure your house is secured to its foundations and ensure any renovations comply with the New Zealand Building Code.
 • Secure heavy items of furniture to the floor or wall.
  Visit www.eqc.govt.nz to find out how to quake-safe your home.

DURING AN EARTHQUAKE

 • If you are inside a building, move no more than a few steps, drop, cover and hold. Stay indoors till the shaking stops and you are sure it is safe to exit. In most buildings in New Zealand you are safer if you stay where you are until the shaking stops.
 • If you are in an elevator, drop, cover and hold. When the shaking stops, try and get out at the nearest floor if you can safely do so.
 • If you are outdoors when the shaking starts, move no more than a few steps away from buildings, trees, streetlights, and power lines, then Drop, Cover and Hold.
 • If you are at the beach or near the coast, drop, cover and hold then move to higher ground immediately in case a tsunami follows the quake.
 • If you are driving, pull over to a clear location, stop and stay there with your seatbelt fastened until the shaking stops. Once the shaking stops, proceed with caution and avoid bridges or ramps that might have been damaged.
 • If you are in a mountainous area or near unstable slopes or cliffs, be alert for falling debris or landslides.

AFTER AN EARTHQUAKE

 • Listen to your local radio stations as emergency management officials will be broadcasting the most appropriate advice for your community and situation.
 • Expect to feel aftershocks.
 • Check yourself for injuries and get first aid if necessary. Help others if you can.
 • Be aware that electricity supply could be cut, and fire alarms and sprinkler systems can go off in buildings during an earthquake even if there is no fire. Check for, and extinguish, small fires.
 • If you are in a damaged building, try to get outside and find a safe, open place. Use the stairs, not the elevators.
 • Watch out for fallen power lines or broken gas lines, and stay out of damaged areas.
 • Only use the phone for short essential calls to keep the lines clear for emergency calls.
 • If you smell gas or hear a blowing or hissing noise, open a window, get everyone out quickly and turn off the gas if you can. If you see sparks, broken wires or evidence of electrical system damage, turn off the electricity at the main fuse box if it is safe to do so.
 • Keep your animals under your direct control as they can become disorientated. Take measures to protect your animals from hazards, and to protect other people from your animals.
 • If your property is damaged, take notes and photographs for insurance purposes. If you rent your property, contact your landlord and your contents insurance company as soon as possible.

Source: http://www.getthru.govt.nz/disasters/earthquake/

http://www.civildefence.govt.nz/get-ready/at-work/do-not-run-outside-during-an-earthquake/

http://www.stuff.co.nz/national/86416547/cheviot-earthquake-what-you-need-to-know