ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครได้ดังนี้

img_0054 img_0055 img_0056