ขอความร่วมมือ ช่วยกรอกข้อมูลแบบสอบถามค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นตามจริง เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับMA ต่อไป ขอให้submit form ก่อนวันจันทร์ ที่12 กันยายน 2559

เรียน นักเรียนทุนรัฐบาล ทุกท่าน ,

สนร.ออสเตรเลีย ขอความร่วมมือ ช่วยกรอกข้อมูลแบบสอบถามค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นตามจริง

เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับMA ต่อไป

จึงขอให้ทุกท่าน submit form ก่อนวันจันทร์ ที่12 กันยายน 2559

FILL OUT IN GOOGLE FORMS

 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ สนร. อย่างดีตลอดมา

 

ขอบคุณคะ

ทีมงาน สนร.ออสเตรเลีย