ประชาสัมพันธ์การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559 ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2559

การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2559

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 สนร.ได้โอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559 เข้าบัญชีเงินฝากของนักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่านที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลียและนักเรียนประเทศนิวซีแลนด์

ที่ได้ทำเรื่องขยายเวลาการศึกษาแบบปีต่อปีกับทาง สนร.แล้ว โดยนักเรียนที่ทำเรื่องขยายเวลาการศึกษามานั้น จะมีระยะเวลารับทุนอยู่ในช่วง 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559

ทั้งนี้ขอให้ นักเรียนทุนทุกท่านตรวจสอบบัญชีของตนในวันที่ดังกล่าว หากไม่ได้รับเงินตามที่ สนร. ได้แจ้งไว้ขอให้รีบแจ้งไปที่ สนร.ออสเตรเลีย โดยด่วน
Email:oea@ocsc.org.au
Phone:02-62811371

แจ้ง เตือน:ในงวดการส่งเงินครั้งต่อไป จึงขอความร่วมมือนักเรียนทุนทุกท่าน โปรดตรวจสอบระยะเวลาในการรับทุนให้ครอบคลุมระยะเวลาด้วย หากสนร.ไม่ได้รับเรื่องการขยายเวลาการศึกษาและไม่ได้ทำเรื่องอนุมัติ ทางสนร.ออสเตรเลีย ก็ไม่สามารถจ่ายเงินประจำเดือนให้เต็มงวดได้

ขอบคุณคะ

สนร.ออสเตรเลีย

27/06/2016australian-money