ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขการส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน

australian-moneyเรียน นักเรียนทุนรัฐบาล ประเทศออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

สนร.ออสเตรเลีย ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงงวดการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน โดยแบ่งการจ่าย ครั้งละ 3 เดือน ดังนี้

** งวดกรกฎาคม – กันยายน

**งวดตุลาคม-ธันวาคม

**งวดมกราคม-มีนาคม

**งวดเมษายน-มิถุนายน

จึงขอให้ นักเรียนทุนรัฐบาล วางแผนการจัดการค่าใช้จ่ายต่อไป

ทุน 2 (ทุนก.พ.,ทุนกระทรวงสาธารณสุข,ทุนกระทรวงการต่างประเทศ)

ทุน3 (ทุนมหาวิทยาลัย….,ทุนอื่นๆ)

ทุนสกอ.

ทุนODOS

ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์

ขอบคุณมากคะ

สนร.ออสเตรเลีย