ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขการส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน

australian-moneyเรียน นักเรียนทุนรัฐบาล ประเทศออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์

ตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

สนร.ออสเตรเลีย ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงงวดการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน โดยแบ่งการจ่าย ครั้งละ 3 เดือน ดังนี้

** งวดกรกฎาคม – กันยายน

**งวดตุลาคม-ธันวาคม

**งวดมกราคม-มีนาคม

**งวดเมษายน-มิถุนายน

จึงขอให้ นักเรียนทุนรัฐบาล วางแผนการจัดการค่าใช้จ่ายต่อไป

ทุน 2 (ทุนก.พ.,ทุนกระทรวงสาธารณสุข,ทุนกระทรวงการต่างประเทศ)

ทุน3 (ทุนมหาวิทยาลัย….,ทุนอื่นๆ)

ทุนสกอ.

ทุนODOS

ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์

ขอบคุณมากคะ

สนร.ออสเตรเลีย

 

2 Responses to “ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขการส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน

 • Morakot
  1 year ago

  หมายความว่า รายชื่อทุนตามนี้
  ทุน 2 (ทุนก.พ.,ทุนกระทรวงสาธารณสุข,ทุนกระทรวงการต่างประเทศ)

  ทุน3 (ทุนมหาวิทยาลัย….,ทุนอื่นๆ)

  ทุนสกอ.

  ทุนODOS

  ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์

  มีการเปลี่ยนแปลงหมดใช่หรือไม่ครับ

 • สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ
  1 year ago

  ใช่ คะ
  โดยเฉพาะ นักเรียนทุน อื่น ๆ เช่นทุนม.ธรรมศาสตร์ ,ทุนม.มหิดล ,ทุนส่วนราชการต่างๆ ที่ฝากไว้ในความดูแลของ ก.พ.
  จากเดิม ทางสนร.ออสเตรเลีย จะจ่ายให้ 2 ครั้งต่อปี คือ งวด มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม

  แต่ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2559 ทางสนร.ออสเตรเลีย ขอเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินงวด ให้ตรงกันทุนทุก คะ