ประชาสัมพันธ์การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 วันที่ 25 มีนาคม 2559

australian-moneyการส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559
วันที่ 25 มีนาคม 2559
การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559

ใน วันที่ 29 มี.ค. 2559 สนร.ได้โอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน เม.ย. – มิ.ย. 2559 เข้าบัญชีเงินฝากของนักเรียนทุนรัฐบาลทุกท่านที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย(ยกเว้น ข้าราชการลาศึกษา นทร. ทุนฝาก หรือทุนอื่นๆ ,พสวท. และ นทร. ทุนพิเศษ ที่ได้รับเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนถึงเดือนมิ.ย. 2559 แล้ว)
ที่ได้ทำเรื่องขยายเวลาการศึกษาแบบปีต่อปีกับทาง สนร.แล้ว โดยนักเรียนที่ทำเรื่องขยายเวลาการศึกษามานั้น จะมีระยะเวลารับทุนอยู่ในช่วง 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2559

ทั้งนี้ขอให้ นักเรียนทุนทุกท่านตรวจสอบบัญชีของตนในวันที่ดังกล่าว หากไม่ได้รับเงินตามที่ สนร. ได้แจ้งไว้ขอให้รีบแจ้งไปที่ สนร.ออสเตรเลีย โดยด่วน
Email:oea@ocsc.org.au
Phone:02-62811371

แจ้ง เตือน:ในงวดการส่งเงินครั้งต่อไป จึงขอความร่วมมือนักเรียนทุนทุกท่าน โปรดตรวจสอบระยะเวลาในการรับทุนให้ครอบคลุมระยะเวลาด้วย หากสนร.ไม่ได้รับเรื่องการขยายเวลาการศึกษาและไม่ได้ทำเรื่องอนุมัติ ทางสนร.ออสเตรเลีย ก็ไม่สามารถจ่ายเงินประจำเดือนให้เต็มงวดได้