สนร.ออสเตรเลีย โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการ ศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ จัดกิจกรรม focus group ที่นครบริสเบนขึ้น ในวันที่ 21 มีนาคม 2559

สนร.ออสเตรเลีย โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการ ศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ จัดกิจกรรม focus group ที่นครบริสเบนขึ้น ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

12316230_954378831306334_3482045608226765572_n

ดร.เกรียงศักดิ์ ภานุวัฒน์วนิชย์ Griffith School of Engineering, Griffith University ร่วมประชุมในการทำกิจกรรมFocus Group

12801620_954378574639693_38359315784888839_n

วิทยากร Dr.David Rowlands Student Center ,The University of Queensland ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อควรปฏิบัติของนักเรียนปริญญาเอก

12803086_954378461306371_7323595097922902828_n

กิจกรรมIce Breaking ในFocus Group

64481_954378621306355_4883854875791268452_n

พี่ๆนักเรียนทุนที่กำศึกษา ณ รัฐQueensland

11796343_954378657973018_8813211993986673966_n 10606053_954378571306360_626956216025643356_n   10258794_954378651306352_3745225988651360512_n