การปรับงบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล

ข่าวดีสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์! สำนักงาน ก.พ. ได้อนุมัติปรับปรุงงบประมาณค่าใช้จ่ายแล้ว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง