ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของน้องๆ นักเรียนทุนรัฐบาลประจำปีการศึกษา 2567

สนร.ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และเป็นกำลังใจให้น้องๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นกำลังคนคุณภาพทำประโยชน์เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป