ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของน้องๆ นักเรียนทุนรัฐบาลประจำปีการศึกษา 2566 – 2/2

สนร.ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ และเป็นกำลังใจให้น้องๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นกำลังคนคุณภาพทำประโยชน์เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป