ประมวลกิจกรรม สนร.ออสเตรเลีย เดือนธันวาคม 2566

การเยี่ยมและประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษา ณ University of Canterbury และ Lincoln University เมือง Christchurch ประเทศนิวซีแลนด์