ประมวลกิจกรรม สนร.ออสเตรเลีย เดือนสิงหาคม 2566

17 สิงหาคม 2566/ เดินทางเยี่ยมและประชุมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยที่ศึกษา ณ เมือง Perth รัฐ Western Australia
ณ. มหาวิทยาลัย Murdoch University, Curtin University และ University of Western Australia