สนร. เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา 2 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม: ประกาศรับสมัครปี-งปม.-2567.pdf: สนร. เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา 2 อัตรา ใบสมัครงาน-สนร.ออสเตรเลีย2567: สนร. เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา 2 อัตรา