Archive for May 17th, 2024

  • ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา)

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

    ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา)

    Continue Reading...