slide_icon

 

Office of Educational Affairs, Royal Thai Embassy – Australia
ประกาศ !! เรื่องการปรับค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์

เรียน นักเรียนทุนฯทุกท่านค่ะ

สนร.ออสเตรเลีย ขอประชาสัมพันธ์
เรื่องการปรับค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์
มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 รายละเอียดดังนี้

http://www.ocsc.org.au/site/?p=2249/

และขอความร่วมมือ หากนทร.ท่านใด “เปลี่ยน” “ปรับ” “ปิด” บัญชีธนาคาร ขอให้แจ้งแก่สนร.ฯ ทุกครั้งเพื่อความสะดวกในการส่งเงิน เพราะท่านอาจได้รับเงินล่าช้าเนื่องจากไม่แจ้งให้สนร.ทราบ โดยสามารถแจ้งได้ทาง Email:oea@ocsc.org.au

ขอบคุณมากคะ

ทีมงานสนร.ออสเตรเลีย

22/09/16#y

OEA 's activities

Check Out Our Work
รวมภาพประทับใจการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 ณ รัฐ Queensland (Brisbane-Gold Coast)

รวมภาพประทับใจการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 ณ รัฐ Queensland (Brisbane-Gold Coast)

12316230_954378831306334_3482045608226765572_n

สนร.ออสเตรเลีย โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการ ศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ จัดกิจกรรม focus group ที่นครบริสเบนขึ้น ในวันที่ 21 มีนาคม 2559

7

สนร.ออสเตรเลียโดย อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ จัดโครงการfocus group ร่วมกับนักเรียนทุนฯปริญญาเอก ที่เมืองนิวคาสเซิล รัฐNSW วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

syd1

สนร.ออสเตรเลียโดย อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ จัดโครงการfocus group ร่วมกับนักเรียนทุนฯปริญญาเอก ที่นครซิดนีย์ วันที่ 25กุมภาพันธ์ 2559

12654619_928127580598126_1409089743196240501_n

สนร.ออสเตรเลีย โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ ณ รัฐSouth Australia ในวันที่ 30 มกราคม 2559

12038151_871568712920680_8607295177758462773_n

อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ ได้ให้การต้อนรับท่านรองเลขาธิการการอาชีวศึกษา นายชาญเวช บุญประเดิม ที่เดินทางมาดูงานและประชุมร่วมกับ Tafe vocational school NSW ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 23-28 กันยายน 2558

1 2

Announcement

what's new on
Girl counting money against white background

สนร.ออสเตรเลีย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการปรับค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์

รวมภาพประทับใจการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 ณ รัฐ Queensland (Brisbane-Gold Coast)

รวมภาพประทับใจการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 ณ รัฐ Queensland (Brisbane-Gold Coast)

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สาขาจิตวิทยา ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 18 พฤศจิกายน 2559

census

ประกาศด่วน!! ขอให้ไปกรอกแบบฟอร์มการสำรวจสำมะโนประชากร Census 2016 ก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2559 มิเช่นนั้นอาจโดนปรับ 180 ดอลลาร์**

kasetU

เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 ตำแหน่ง วุฒิปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

สถานกงสุลไทยประจำรัฐQueensland ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน Part-time ทำงาน 2 วัน ต่อสัปดาห์

สถานกงสุลไทยประจำรัฐQueensland ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน Part-time ทำงาน 2 วัน ต่อสัปดาห์

1 2

Financial

ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งเงินนักเรียนทุนรัฐบาล
Girl counting money against white background

สนร.ออสเตรเลีย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการปรับค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์

ขอความร่วมมือ ช่วยกรอกข้อมูลแบบสอบถามค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นตามจริง  เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับMA ต่อไป  ขอให้submit form ก่อนวันจันทร์ ที่12 กันยายน 2559

ขอความร่วมมือ ช่วยกรอกข้อมูลแบบสอบถามค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นตามจริง เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับMA ต่อไป ขอให้submit form ก่อนวันจันทร์ ที่12 กันยายน 2559

australian-money

ประชาสัมพันธ์การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559 ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2559

australian-money

ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขการส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน

australian-money

ประชาสัมพันธ์การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 วันที่ 25 มีนาคม 2559

australian-money

ประชาสัมพันธ์การส่งเงินค่าใช้จ่ายให้นักเรียนทุนรัฐบาลประเทศออสเตรเลียประจำเดือนธันวาคม2558-มีนาคม2559