slide_icon

 

Office of Educational Affairs, Royal Thai Embassy – Australia
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 ณ รัฐ Queensland (Brisbane-Gold Coast)

เรื่องเด่นที่ควรทราบ

 

เรียน นักเรียนทุนฯทุกท่านค่ะ

ในปี 2558 ที่ผ่านมา สนร.ออสเตรเลีย ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาประจำปีในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2558 ณ นครแคนเบอร่าโดยจากการประชุมดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนทุนรัฐบาลมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการเรียน ,การใช้ชีวิตในต่างประเทศ และการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ดังนั้น ในปี 2559 สนร.ได้เล็งเห็นประโยชน์ และความสำคัญในการจัดประชุมดังกล่าว จึงได้มีโครงการจัดการประชุมสัมมนา ประจำปี 2559 อีกครั้ง ในวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 ที่ รัฐควีนแลนด์ (Brisbane-Gold coast ) เพื่อให้นักเรียนทุนรัฐบาลได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน และการใช้ชีวิตในต่างประเทศ

โดยมีรายละเอียดการประชุมดังนี้
วันทีจัดประชุม : 7-9 กรกฎาคม 2559
สถานที่จัดประชุม : Griffith University South Bank campus
Room S05 (QCA Lecture Theatre and Gallery building)
ค่าใช้จ่าย : สนร.จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประชุม วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559
(ค่าโรงแรม, อาหาร,เครื่องดื่ม, Sea World Theme park)
นักเรียนทุนฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางก่อนและหลังการประชุม และอาหารกลางวัน
ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
การแต่งกาย : ชุดสุภาพเฉพาะ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559

หมายเหตุ : ขอความกรุณาแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ผ่านทางอีเมล์ โดยไม่เกินวันที่ 6 มิถุนายน 2559
หากหลังจากวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ท่านใดที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม สามารถเข้าร่วมได้แต่ต้องรับผิดชอบการจอง และค่าใช้จ่ายเรื่องที่พักด้วยตนเอง ( ทั้งนี้ เนื่องจากในการสำรองที่พัก มีต้นทุนค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และไม่สามารถเรียกคืนได้ จึงขอความร่วมมือในการตัดสินใจเข้าร่วมภายใน
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 หากมีการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจาก นทร. อาจขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายบางรายการ)

 

ตารางการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 ณ รัฐ Queensland (Brisbane-Gold Coast)

July 7, 2016
9.00-10.30    Register Thai student Scholarship at Griffith University South Bank campus      Meeting room S05  (QCA Lecture Theatre and Gallery building)
Coffee Break
10.30-12.30 Meeting  Opening Remarks by OCSC Secretary General Welcoming Speech by   -Thai Ambassador Discussion and Group Activity organised by OEA team
12.30-13.15 Lunch Box
13.15 Arrange the bus for student ‘s baggage at Griffith south bank
13.30-13.45 Educational Tour by walk (5 Groups)
13.45-14.30 Visit City Hall
14.45 Pick up at City Hall
15.00-16.30 Heading to Gold Coast
16.30-17.00 Sightseeing Gold Coast
17.00  Dinner at The Terrace Thai restaurant @ 60 mariner’s cove seaworld dr mainbeach Qld
20.00-20.30 Heading to the Hotel
20.30 Check-in Hotel (The name and address of the hotel to be confirmed )

July 8, 2016
7.00-08.45 Breakfast at the hotel
9.00 Heading to Sea World Theme park
9.30 Briefing activity at Sea World Theme park
10.00 Start group activity
12.00 Lunch on your own
15.30 Pick up students from Sea world meeting point back to hotel
15.45 Relaxing time at hotel
16.30 Pick up students from hotel to restaurant
17.00 Dinner at The Terrace Thai restaurant (60 students) include soft drink
21.30-22.00 Pick up student by bus
22.15 Arrive at hotel

July 9, 2016
7.00 – 08.45 Breakfast at the hotel
9.00-9.30 Return room key/check out
10.00-10.30 Drop student at Gold Coast Airport and Train Station
Please inform flight and time via e-mail
Remark: Student should arrange flight departing from Gold Coast not earlier than 12.00pm
as bus will only dropping at once.

I’ve invited you to fill out the form แบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 ณ รัฐ Queensland (Brisbane-Gold Coast). To fill it out, visit:

http://goo.gl/forms/tJDx4POqPBxI6e3K3

OEA 's activities

Check Out Our Work
12316230_954378831306334_3482045608226765572_n

สนร.ออสเตรเลีย โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการ ศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ จัดกิจกรรม focus group ที่นครบริสเบนขึ้น ในวันที่ 21 มีนาคม 2559

7

สนร.ออสเตรเลียโดย อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ จัดโครงการfocus group ร่วมกับนักเรียนทุนฯปริญญาเอก ที่เมืองนิวคาสเซิล รัฐNSW วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

syd1

สนร.ออสเตรเลียโดย อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ จัดโครงการfocus group ร่วมกับนักเรียนทุนฯปริญญาเอก ที่นครซิดนีย์ วันที่ 25กุมภาพันธ์ 2559

12654619_928127580598126_1409089743196240501_n

สนร.ออสเตรเลีย โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ ณ รัฐSouth Australia ในวันที่ 30 มกราคม 2559

12038151_871568712920680_8607295177758462773_n

อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ ได้ให้การต้อนรับท่านรองเลขาธิการการอาชีวศึกษา นายชาญเวช บุญประเดิม ที่เดินทางมาดูงานและประชุมร่วมกับ Tafe vocational school NSW ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 23-28 กันยายน 2558

DSC_0271

โครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558 นักเรียนทุนรัฐบาล ข้าราชการลาศึกษา ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ” ;SNOW TRIP 2015″

1 2

Announcement

what's new on
สถานกงสุลไทยประจำรัฐQueensland ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน Part-time ทำงาน 2 วัน ต่อสัปดาห์

สถานกงสุลไทยประจำรัฐQueensland ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน Part-time ทำงาน 2 วัน ต่อสัปดาห์

Consular Mobile Services for Thai Community in Queensland 30 May 2016 – 4 June 2016.

Consular Mobile Services for Thai Community in Queensland 30 May 2016 – 4 June 2016.

2760688470605026

เทศกาลวันสงกรานต์ ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา

คู่มือนักเรียนไทย

Thai Student’s Manual คู่มือนักเรียนไทยในออสเตรเลีย

จิตอาสา

สนร. ขอเชิญนักเรียนทุนทุกรายที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในระหว่างวันที่ 4 – 29 กรกฎาคม 2559 สมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

media-center_other-20160307-113859-0

“สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมชม“A Thai Cultural Evening in Canberra” featuring ‘Khon’ Thai Masked Opera and other stunning music and dance from Thailand at Llewellyn Hall, the Australian National University on 1 April 2016