พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงแคนเบอร์รา ได้จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดธัมมธโร

ในโอกาสนี้ ข้าราชการทีมประเทศไทย, อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมด้วยคู่สมรส เจ้าหน้าที่ นักเรียนไทย และประชาชน ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้