การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับทุนเพื่อเป็นประโยชน์ในวงกว้าง
สำนักงาน ก.พ. , ศูนย์จัดการศึกษาต่อในต่างประเทศและบริหารความรู้ และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศต่าง ๆ ได้รวบรวมข้อมูล

เพื่อ “การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ” อาทิ

– ข้อมูลแหล่งทุนของแต่ละประเทศที่สำคัญและน่าสนใจ
– การจัดทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.)
– ทุนการศึกษาและแนวทางการสมัครทุนรัฐบาล
– ทุนจากรัฐบาล/องค์กรในต่างประเทศ
– Useful Website ต่าง ๆ

สามารถคลิกลิ้งค์ข้อมูลดังกล่าว ได้ที่ Website สำนักงาน ก.พ.
ขอบคุณค่ะ
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย

https://www.ocsc.go.th/educounsellor2018