การประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจาก Department of Education, Skills and Employment

การประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจาก Department of Education, Skills and Employment
………………….

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนได้ร่วมประชุมกับผู้แทนน่วยงานจากรัฐบาลออสเตรเลีย นำโดยท่านเอกอัครราชทูตและตัวแทนจาก Department of Education, Skills and Employment คุณ Karen Sandercock (First Assistant Secretary International Devision) และคุณ Jen Bahen (Counsellor-designate Education & Science to Vietnam and Thailand)

วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียในมิติด้านการศึกษา การดูแลนักเรียนต่างชาติ นักเรียนไทยในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ สาขาวิชา/ฐานข้อมูลงานวิจัยที่ขาดแคลนที่น่าสนใจร่วมกัน การให้ความช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติ


นอกจากนั้นความคาดหวังในการเปิดพรมแดนของออสเตรเลียในการให้นักเรียนต่างชาติได้กลับเข้ามาเรียนที่ออสเตรเลียซึ่งหากสถานการณ์และการจัดการต่าง ๆ ดีขึ้น คาดว่าภายในปี 2564 ทางรัฐบาลออสเตรเลียจะเปิดให้นักเรียนต่างชาติ (วีซ่านักเรียน) ได้กลับเข้ามาเรียนตามปกติ


อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วออสเตรเลียได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้มีการรองรับและคล่องตัวเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนออนไลน์ อุปกรณ์สื่อการสอนที่สามารถบริหารจัดการผ่านระบบออนไลน์สนับสนุนการเรียนออนไลน์หรือทางไกลมากยิ่งขึ้น