แบบประเมิน ความถึงพอใจ ต่อการให้บริการของ สนร.ออสเตรเลีย

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย

(สนร.ออสเตรเลีย) ขอความร่วมมือทุกท่าน

ขอความร่วมมือนักเรียนทุนรัฐบาลและข้าราชการลาศึกษาทุกท่าน SUBMIT

https://goo.gl/forms/IfSEVIZlfM9vqug53

แบบประเมิน ความพีงพอใจ ต่อการให้บริการของ สนร.ออสเตรเลีย ช่วงใตรมาสที่ 3 และ 4

ตั้งแต่บัดนี้ ภายในวันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561

ขอบคุณมากคะ

สนร.ออสเตรเลีย