ประกาศรับสมัครทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ ปี 2560

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนที่จัดสรรให้ กระทรวงวิทยาศาสนตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2560 จำนวน 10 ทุน  รายละเอียด ประกาศทุนบุคคลทั่วไปในต่างประเทศ ปี 60 (002) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม...