รวมภาพประทับใจปี 2560 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 60

เรียน นักเรียนทุนฯ ทุกท่านค่ะ จากโครงการการประชุมสัมมนา ประจำปี 2560 ที่มีขึ้นในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2560 ที่ Canberra – Sydney นักเรียนทุนรัฐบาลทั้งต่างรัฐ ในประเทศออสเตรเลียได้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน และการใช้ชีวิตในต่างประเทศ...